Termeni şi condiţii

Fashion365.ro oferă acces liber la conţinutul site-ului pentru toţi vizitatorii săi, însă dreptul de copyright pentru toate informaţiile existente pe acest site sunt deţinute de Fashion365.ro.

Accesul neautorizat, distribuirea, reproducerea, copierea, retransmiterea, publicarea, vânzarea, exploatarea (comercială sau de altă natură) a conţinutului de pe Fashion365.ro fără permisiunea prealabilă a noastră este strict interzisă.

Fashion365.ro îşi rezervă dreptul de a stoca datele personale ale celor care vizitează portalul şi care îşi exprimă acordul de a furniza datele personale. Orice informaţii furnizate de către dumneavoastră sau adunate de Fashion365.ro, sau părţi terţe, în timpul oricărei vizite pe portal, vor respecta politica de confidenţialitate a datelor cu caracter confidenţial.

Utlizatorii sunt singurii responsabili de conţinutul propriu generat pe site şi de interacţiunea cu ceilalţi membri ai comunităţii. Pentru orice conflict între comentatarii site-ului, Fashion365.ro nu îşi asumă responsabilitatea.

Fashion365.ro îşi rezervă dreptul de a modifica periodic Termenii şi condiţiile de utilizare a siteului.De fiecare dată când utilizaţi Fashion365.ro, se consideră ca sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de utilizare şi cu modificările ulterioare.

Este strict interzis să folosiţi sau să contactaţi Fashion365.ro în scopul distrugerii sau alterării portalului, a conţinutului sau securităţii acestuia sau pentru a discredita sau hărţui Fashion365.ro sau clienţii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.
Nici un mail nesolicitat nu poate fi trimis către acest site sau prin acest site.

Dacă consideraţi că orice material de pe Fashion365.ro incalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii, astfel încât să putem lua o decizie în cunoştinţă de cauză.

Folosirea Fashion365.ro se face sub autoritatea acestor reguli şi în termenii şi condiţiile enuntate, pe care  fiecare utilizator le acceptă.